Varning för Dermafutura

SourceURL:https://www.facebook.com/hans.pedersendambo

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Förnybar elproduktion är omöjlig och existerar inte

Den 10 juni 2017 publicerade regeringen på sin hemsida detta:

”Överenskommelse om den svenska energipolitiken

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. ”

Liberalerna vägrade delta i denna energiöverenskommelse. Här vill jag framföra några synpunkter som jag inte tycker att redaktionella media framfört tillräckligt tydligt för svenska folket. Förhoppningsvis kan de tas upp i folkbildningssyfte i Almedalen.

Även om viss ersättningskärnkraft nu tillåts lär det bli svårt att hitta investerare för ny kärnkraft i ett land som har målet 100% förnybar elproduktion 2040.

Ordet ”förnybar” är inte en synonym till ”miljövänlig” eller ”hälsosam” (Förbränning av s.k. biobränsle skördar redan i dag många cancerdödsfall genom sina utsläpp).
”100% förnybar elproduktion” är en myt och praktisk omöjlighet som var och en som tänker lite förstår. Att S, MP, C, M och KD sprider detta mål är inget annat än en mytspridning baserad på total okunskap eller rent av en lögn om man har kunskap!

 

För att över huvud taget kunna försörja samhället med el behövs energikällor, kraftverk och kraftledningar.

Energikällor kan t.ex. t.ex. vara sol, vind eller vatten och energin i energikällan måste fångas in av t.ex. solceller, propellrar eller vattendammar. Sedan måste energin också omvandlas till elektricitet t.ex. i solceller eller turbiner och generatorer i kraftverk.

Solceller tillverkas av t.ex. kiselplattor som kopplas ihop av kopparband. Både kisel och koppar är ändliga resurser som utvinns ur jordskorpan (gruvdrift). Turbiner och generatorer tillverkas av bl.a. stål och innehåller kopparlindningar. Stålet och kopparn är ändliga resurser som inte kan förnyas utan kommer från gruvbrytning.

Vindkraftverkens fundament och vattendammarna tillverkas av betong som är ett icke förnybart bergmaterial. Vindkraftverkens propellrar tillverkas av icke förnybara härdplaster och tornen av icke förnybart stål.

För att elproduktionen i kraftverken över huvud taget ska nå ut i samhället är alla kraftverk sammankopplade med 1500 mil högspända tjocka kopparkablar i kraftledningar som bärs upp av stålstolpar i det svenska stamnätet.

Att kalla allt detta för ”ett helt förnybart elsystem” och  ”100% förnybar elproduktion”  är omöjligt!

Förnybarhetskvintetten S, MP, M, C och KD bygger luftslott som ska ha taklagsfest om drygt 20 år och det är dags att inför valet 2018 avkräva dem svar på  en mycket enkel och självklar fråga:

”Ingår kraftverk, solcellsanläggningar, ställverk och kraftledningar i Sveriges elsystem och elproduktion?”

Svaret på den frågan borde obetingat bli ”Ja”

Den naturliga följdfrågan blir då:
”Innehåller de anläggningarna några förnybara komponenter?”

 

 

 

 

Hans Pedersen Dambo

Malmöliberal

Publicerat i Energi | 1 kommentar

Jubeljulkoncert med accelererande fjång!

Lördagen den 3 december bjöd Bleckhornen på en 60-årsjubileumshelafton / -natt med klingande toner och god bankettmat.

Julkoncerten började med ouvertyr som innehöll många vackra och intressanta inslag som var mycket välspelade, men var alldeles för lång. Mot slutet var det lätt att tappa intresset eftersom flera passager kom igen. Jag tror att ouvertyren kunde ha kortats avsevärt.

Det var skönt att Benny Fagerströms På stället marsch kom redan som tredje nummer och spelades med mycket god Fjång! Denna geniala komposition som innehöll en mycket stor del av marschlitteraturens inledningstakter fick det att spritta i många publikben och -fötter.

Om första halvlek började lite tveksamt, så tog andra halvlek omedelbart efter pausen befälet över publiken som verkligen helt rycktes med i Norwegian Pirate.

En urpremiär för Robin Wahls tävlingsvinnande marsch Leve Corpset!  visade sig avslöja en mycket välkomponerad marsch – något som man inte är bortskämd med nu för tiden.

Julkoncertens absoluta höjdpunkt blev nog stycket Goodbye UK (Brexit), som var ett omfattande potpurri på mycket traditionell och otraditionell musik spelad på säckpipa av gästsolisten Erik Ask-Upmark som verkligen kunde hantera sitt instrument på äkta skotskt maner. Publiken jublade  och gav sig inte förrän Erik också bjudit på extranummer.

Som konsertens avslutningsnummer spelades något  som jag saknat mycket länge i Bleckhornens konserter – en Sousamarsch!!! Här hade man valt The Stars and Stripes Forever som också utsetts av presidenten till USA:s nationalmarsch. Denna spelades helt professionellt av Corpset!

Sammantaget kan man nog säga att Bleckhornen i årets julkoncert lyckades höja stämningen hos publiken med varje nummer man spelade och det är ju så det ska vara – inte tvärtom.

Utanför själva koncerten inträffade något i slutet av banketten som påverkade mig väldigt starkt känslomässigt.
Då gjorde nämligen ekonomernas Alte Kamereren entré i AF:s stora sal och gratulationsspelade för Bleckhornen. Då förflyttades jag genast tillbaka till 50-talet då jag själv spelade med i Bleckhornens barndom och vi lät likadant som Alte Kamereren i dag.
Mycket unisonspelning och hela tiden fortissimest men med en enorm spelglädje.

Då inså jag att Bleckhornens devis Bleckhornen är Lunds äldsta och bästa studentorkester inte är skryt utan ren självkännedom.

Malmö 2015-12-04
/#28 HPD

 

 

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Naiva moderater och kristdemokrater

I dag träffades en energiöverenskommelse mellan den rödgröna regeringen och allianspartierna M, C och Kd. Liberalerna deltog inte i överläggningarna.
Det förvånar mig hur naiva moderaterna och kristdemokraterna var som gick med på målet om 100% förnybar energi till 2040 och utökade satsningar på vindkraft och solkraft i utbyte mot borttaget slutdatum för kärnkraften och möjligheten att bygga 10 nya reaktorer för att ersätta stängda gamla.
Insåg de inte att med 100% förnybar energi 2040 finns det ingen i världen som vill investera i en reaktor som bara kan  köras i ca 20 år???
Därmed har de rödgröna i praktiken fått igenom en blocköverskridande överenskommelse om att all kärnkraft ska vara avvecklad år 2040!!!

Det enda positiva i överenskommelsen var att man äntligen ska ta bort effektskatten på kärnkraft och minska fastighetsskatten på vattenkraft.

 

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Öppna dörren!

Nu, när fler och fler röster höjs och kräver hårdare gränskontroll och ställer krav på att följa Dublinöverenskommelsen bokstavligt tycker jag det är dags att reagera tvärtom.
Sverige är ett av Europas glesast befolkade och ekonomiskt mest välmående länder.
Det faktum att andra länder inte fullgör sina moraliska skyldigheter minskar inte vår skyldighet att ta emot medmänniskor som flyr från krig och terrorism och knackar på vår dörr!!!
Den måste vara öppen trots att vi ligger längst bort från krigshärdarna. Vi får inte glömma att för bara hundra år sedan var det vi som flydde – inte undan krig och terrorism utan undan fattigdom mot ett bättre liv. Vi var alltså ekonomiska flyktingar och blev mottagna med öppna dörrar.

Om några tusen år väntar oss nästa istid i Norden som täcks av ett 2 km högt istäcke och då kanske vi flyr till Afrika men möts av ”Afrikademokraterna” som stänger sin dörr för oss.

Hans Pedersen Dambo, Malmö
liberal

Publicerat i Allmän politik | Lämna en kommentar

Yttrandefrihet – respekt – historieförfalskning

I dag lever vi i yttrandefrihetens tid och det ska vi naturligtvis vara tacksamma för. Yttrandefrihet råder tyvärr inte i alla länder utan både censur, spärrar mot Internet och straffpåföljder mot människor som inte tycker som den politiska makten förekommer i flera länder.

Men jag undrar om inte vi i Sverige har blivit lite bortskämda av vår yttrandefrihet så att om man kallar sig för konstnär, då kan man under åberopande av yttrandefriheten smäda en annan religion genom att t.ex. avbilda Mohammed som en rondellhund. Jag tror inte för en sekund att detta var en yttrandefrihetshandling utan enbart en ren provokation med yttrandefriheten som svepskäl.

Att ha rätt att säga vad man tycker innebär inte att man behöver, måste eller bör säga det i varje situation. Det är faktiskt fullt möjligt nöja sig med att leva i trygg vetskap om att jag faktiskt har rätt att göra min mening hörd om jag vill det.

Detta  kan inte uttryckas bättre än i biskop Thomas’ frihetssång (förkortat):
Frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen kring
för den henne rätt kan bära

På 40-talet kallade vi allmänt färgade afrikaner för negrer men tyckte det var nedlåtande och olämpligt att kalla dem för niggrer. Romer kallades allmänt för zigenare och samer för lappar. Folk som bodde i eller kom från Finland kallades finnar. Pippi Långstrumps pappa var negerkung och negerkyssar var jättegoda kolor.

Jag upplevde ingen särskild värdering i själva orden neger, zigenare, lapp eller finne på den tiden utan det var helt enkelt en benämning utan laddning. Kom man från Lappland så var men lapp på samma sätt som man var skåning om man kom från Skåne. Naturligtvis fanns det då som nu fördomar och generaliseringar men de låg inte i själva orden utan i hur olika människor såg på andra grupper i samhället oavsett hur man namngav gruppen.

Men kyrkan hade en särställning i Sverige på den tiden. När man gick in i en kyrka sänkte man rösten och nästan viskade och att svära i kyrkan var otänkbart. Om man talade med en präst var både gammal och ung vördnadsfull även om man själv inte var religiös.

Men värderingarna förändras med tiden och i dag kallar vi inte en färgad för neger, en rom för zigenare eller en same för lapp för vi har insett att det i dag kan uppfattas som kränkande. Och det är naturligtvis positivt att visa varandra respekt på det sättet.

Däremot har jag ingen förståelse för att i dag försöka utplåna den verklighet som fanns t.ex. på 40-talet genom att ändra det som då förekom i litteratur, konst och musik. För mig var Pippis pappa negerkung trots att han var vit och i Rombergs operett Studentprinsen njöt jag av sången ”Spiel, Zigan…”. Att ändra det som var acceptabelt i en annan tid för att det ska bli politiskt korrekt med dagens värderingar är ju inget annat än historieförfalskning som lurar efterlevande generationer att tro att tidigare generationer var annorlunda än vad de egentligen var.

Sedan kan man ju också fundera över logiken i att det inte är OK att kalla en människa från Finland för finne när det är OK att kalla en människa från Tyskland för tysk.
Vi säger ryss och inte ryssländare. Est eller estländare? Holländare har inget alternativ och engländare är inte tänkbart. Engelsman finns men inte engelskvinna. Man kan säga en engelska men inte en engelsk som substantiv. Vi säger ölänning och holländare men inte öländare och hollänning. Däremot går hallänning bra

Ja, språket är inte lätt när vi lever i integritetens och de kränkta känslornas tidevarv.

Hans Pedersen Dambo

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Jag är besviken på Alliansen

I valet 2014 fick Alliansen fler riksdagsmandat än Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans. Varför lade sig då Alliansen platt på rygg och lät S+Mp bilda regering i stället för att själva begära det? Var man rädd för att Löfvéns stöd från V skulle sätta för starka käppar i hjulen eller var Reinfeldt för trött för att fortsätta som alliansledare?   Verkligheten visade ju sedan tydligt att en Alliansregering i minoritet hade fått igenom sin budget, vilket Löfvénregeringen misslyckades med trots vänsterstöd och i stället tvangs regera med en Alliansbudget eller utlysa nyval.

Att sedan de två största partigrupperingarna – S+Mp och Alliansen gör en överenskommelse för att sätta det tredje största partiet ur spel strider mot min uppfattning om demokrati och parlamentarism hur illa jag än tycker om det tredje största partiet.

Att dessutom komma överens om att den ena partigrupperingen ska lägga ner sina röster vid budgetomröstning om den andra partigrupperingen har fått regeringsmakten, gör det ju meningslöst för oppositionen att över huvud taget upprätta en egen skuggbudget. Man gör naturligtvis inte ett budgetförslag som man inte får rösta på!
Detta tycker jag också strider mot min uppfattning om oppositionspartiernas skyldigheter i riksdagen.

Utöver detta har vi hela spelet om Löfvéns utsträckta hand som enligt honom själv Alliansen vägrade att diskutera och som enligt Alliansen bara var en tom hand.
Detta tror jag inte var något annat än ett spel för gallerierna.  Enligt center-ledaren hade Alliansen redan tidigare föreslagit det som man nu kommit överens om. Om det verkligen var så, undrar jag varför inte oppositionen redan tidigare öppet talade om vad man föreslagit men att Löfvén då vägrat anta förslaget.

Som jag ser det, har hela detta spel om öppna respektive tomma händer helt säkert genomskådats av svenska folket och leder inte till något annat än ett ökat politikerförakt och ger dessutom SD ytterligare ökat stöd bland väljarna.

Hans Pedersen Dambo
Liberal årsrik Malmöbo

Publicerat i Allmän politik | Lämna en kommentar

Sveriges elproduktion 2013

Sverige har fått en ny regering bestående av två partier (S och Mp) som båda vill avveckla kärnkraften, vår allra största energikälla för elproduktion. De båda partierna har träffat en energiöverenskommelse som enligt Åsa Romsson (mp) innebär att man med ”råge” kan stänga 2 reaktorer under mandatperioden. Statsminister Stefan Löfvén höll inte med om den tolkningen av överenskommelsen. Det bådar inte gott för Sverige att man redan har helt skilda tolkningar av vad man kommit överens om.

Här nedan visas Sveriges elproduktion under 2013, där jag inte visar de vanliga uppgifterna om TeraWattimmar (TWh) utan har räknat om dem till hur många dygn de olika energikällorna kunde försörja Sverige med el. Sedan får ni själva bedöma om det inom överskådlig tid går att avveckla kärnkraften eller ens är önskvärt.

Som syns i diagrammet räckte elproduktionen 2013 till mer än 365 dygn, Därför kunde vi detta år också exportera el motsvarande 26 dygn – d.v.s. lika mycket som hela vindkraftsproduktionen – till andra länder som förhoppningsvis då kunde minska sina miljöförstörande utsläpp..

Elproduktion-2013

Publicerat i Energi | 2 kommentarer

Skånska energi – ett föredöme i saklighet

Min son som bor i Kävlinge har Skånska Energi som elleverantör.
Med sin senaste elräkning fick han en liten broschyr som jag tycker är värd att lyftas fram.

I den kan man läsa:
All energi vi levererar kommer från sol och vatten.
Varenda liten kWh.

Här talar man helt enkelt om vilken sorts el man producerar utan att ge några fagra löften om vilken sorts el kunderna får i sina kontakter, vilket är så vanligt i dag.
/HPD

 

Publicerat i Energi | Lämna en kommentar

Årets nobelpris i fysik till BIXIA?

Elföretaget Bixia går flera steg längre än alla de elbolag som bara erbjuder sina kunder förnybar el. Bixia nöjer sig inte med sådana futtigheter utan erbjuder sina kunder dessutom närproducerad el som är spårbar!!! Det är verkligen underbara löften Bixia erbjuder sina kunder! Vid närmare eftertanke har jag kommit fram till följande slutsatser:

  • Bixia inte är anslutet till det svenska stamnätet utan har ett antal helt egna kraftledningsnät så att deras el inte blandas med alla andra kraftbolags el som matas in på stamnätet och sprids ut till kreti och pleti.
  • Eftersom Bixias el dessutom är närproducerad måste Bixia också ha flera olika elnät i landet så att alla kan ligga nära Bixiakunderna.
  • Bixias el är ju dessutom spårbar så att kunderna verkligen kan se varifrån deras el kommer.
  • Detta betyder att det t.ex. går att följa kraftledningarna från stugan i Småland hela vägen till vindkraftverket i Önskemåla utan att någon annan el har kopplats in på vägen. Frågan är vad som händer när det inte blåser i Önskemåla?
  • Ett alternativ är förstås att Bixia har funnit en metod att öronmärka och sortera elektrisk ström från olika kraftverk så att bara strömmen från Önskemåla kommer fram till Bixiakunden. En sådan uppfinning är utan tvekan värd 2014 års Nobelpris i Fysik.

För alla oss andra elkunder är ju verkligheten sådan att all producerad el matas in på det nordiska elnätet och blandas där som el och inget annat än el. All el är likadan vare sig den är producerad av bio-,vind-, vatten, gas-, olje- kol- eller kärnkraftverk. Därför får alla just den blandning som för stunden produceras när vi startar en elektrisk apparat. Om vi har beställt vindkraftsel får vi förlita oss på att vår elleverantör producerar och matar ut på stamnätet så mycket vindkraftsel som vi har beställt. Men i våra elkontakter får vi inte vindkraftsel utan just den blandning som produceras just nu, vilka vackra löften kraftbolagen än kommer med.

Detta innebär alltså att vi inte köper vindkraftsel till oss själva utan betalar ett produktionsbidrag till vårt elbolag som förbinder sig att producera ut till det allmänna nätet så mycket vindkraftsel som vi beställer.
/HPD

Publicerat i Energi | 5 kommentarer