100 % förnybar energi???

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stänga all kärnkraft
och försörja Sverige med 100 % förnybar energi.

Kommentar:

  • Solenergi:              Ger mest när den inte behövs
  • Vindkraft:              Ger ingenting när den mest behövs
  • Biobränsle:            Ingen eld utan rök
  • Vattenkraft:          4 orörda älvar kvar
Publicerat i Energi | 1 kommentar

1 maj i Lund

http://bleckhornsacademien.se/?p=785

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Näktergalen 26

Lördagen den 24/8 2013 skulle Philip och jag göra en utflykt till Österlen tillsammans med Jenny och hennes pojkvän Daniel. Philip och jag startade i förväg med en titt på det forsande vattnet vid trapporna ner till kanalen vid Södertull.WP_000039

Sedan mötte vi Jenny och Daniel och startade mot Övedskloster.DSC_9891

Där såg vi en flock lamadjur som betade på en äng.DSC_9892

Nästa slott blev Christinehof som ligger vid Andrarum.DSC_9895

Vid Andrarum fikade vi vid Kaffestugan och gick på en bro över Verkeån.DSC_9896

Vid Andrarums alunskifferbruk tittade vi på slagghögarna och det stora huvudbrottet.DSC_9897

DSC_9898DSC_9899Sedan åkte vi till Haväng och tittade ut över Östersjön innan vi åkte hemåt.DSC_9901DSC_9900

Publicerat i Näktergalen | Lämna en kommentar

Motioner till Folkpartiets landsmöte

I dag var det sista dagen för motioner till Folkpartiets landsmöte i höst.
Jag har lagt två motioner inom energiområdet. De kommer nu närmast att granskas av partistyrelsen som kommer att yttra sig. Jag hoppas naturligtvis på ett positivt bemötande.

Motionerna ligger närmast efter detta inlägg.
/HPD

Publicerat i Allmän politik | Lämna en kommentar

Stoppa effektskatten

 

Författad av:

  • Hans Pedersen Dambo, MALMÖ
  • Carina Ingelsson, KÄVLINGE

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att landsmötet uttalar sig för att effektskatten på kärnkraft ska slopas och att alla kraftslag ska ha en likvärdig produktionsbeskattning.
2. att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att driva denna fråga.

Stoppa effektskatten
Kärnkraftsbolagen betalar inte skatt på den el de producerar – de tvingas betala skatt på sin termiska effekt; d.v.s. den totala energi de skulle kunna producera om de körde med full effekt dygnet runt året runt!

Det betyder att de också betalar skatt för det vatten som värms upp men inte används för exempelvis fjärrvärme. Den el som produceras är bara en tredjedel av den termiska effekten. Det uppvärmda vattnet motsvarar 2/3 av den totala effekten.

Denna typ av skatt förekommer inte för andra kraftslag och inte heller i andra länder och är djupt omoralisk.

Tänk dig att ett åkeri skulle behöva betala kilometerskatt för sina lastbilar efter hur många mil de skulle kunna köras med chaufförer som avlöste varandra dygnet runt året runt – oavsett om bilarna stod still halva dygnet eller ej. Du kan själv tänka dig vilka fraktkostnader det skulle leda till.

Vad skulle du själv tycka om en elräkning som baserades på att din kyl, frys, spis, ugn, TV, alla andra elektriska apparater och maskiner, värmeelement plus all värme från apparaterna och lamporna stod på för fullt dygnet runt året runt?

Varför inte ta ut inkomstskatt från arbetslösa som om de arbetade året runt på helger och vardagar utan semester med bra lön?

Som exempel kan nämnas att 1/4 av Vattenfalls kärnkraftkostnader är effektskatt! Totalt beräknas denna unika kärnkraftskatt i Sverige uppgå till ca 4 miljarder kronor per år.
Jag tycker att det är på tiden att stoppa effektskatten som infördes av s-regeringen och återgå till en ren produktionsskatt som baseras på den verkliga elproduktionen och behandlar olika kraftslag lika.

Jag yrkar
att landsmötet uttalar sig för att effektskatten på kärnkraft ska slopas och att alla kraftslag ska ha en likvärdig produktionsbeskattning.
att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att driva denna fråga.

Hans Pedersen Dambo, Fp Kävlinge

Publicerat i Energi | Lämna en kommentar

Sänk vindkraftmålet från 30 till 10 TWh

 

Författad av:

  • Hans Pedersen Dambo, MALMÖ

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att Folkpartiet ska ta ställning för en minskning av utbyggnaden av svensk vindkraft från 30 till 10 TWh.
Sänk vindkraftmålet från 30 till 10 TWh
Under s-regeringens mandatperiod sattes målen för den svenska vindkraftutbyggnaden till 30 Terawattimmar (TWh). Dessa mål har alliansregeringen behållit.

World Energy Council publicerade vid klimatkonferensen i Doha sin rapport om tillståndet i världen vad gäller uthållig energi.
Där rankade WEC Sverige som det land som har den mest uthålliga energimixen i världen.
(http://www.worldenergy.org/documents/2012_energy_sustainability_index_vol_ii.pdf)

Bra kan naturligtvis bli bättre men ytterligare ökningar av svensk vindkraft minskar inte våra CO2-utsläpp eftersom vindkraften balanseras mot vattenkraften som är reglerkraft i Sverige.

När vinden sinar öppnas dammluckor automatiskt och släpper på mer vattenkraft för att kraftledningsnätet ska kunna behålla sin viktiga frekvens om 50 perioder i sekunden.

För att detta ska fungera krävs naturligtvis att man måste hushålla med vattenkraften så att det ständigt finns vatten i reserv i dammarna. Ju mer vindkraften byggs ut desto mer vatten måste reserveras som vindkraftsreserv.

Vattenkraften är en billig och pålitlig förnybar och utsläppsfri energikälla. Vindkraften är en dyr och opålitlig förnybar och utsläppsfri energikälla. En kraftigt utökad vindkraftsatsning som kräver stora subventioner blir ett dyrbart nollsummespel för den svenska ekonomin som inte ger några märkbara effekter på miljön.

Som politiker kan det vara bra att i sakfrågor luta sig mot tillförlitliga källor.
Kungliga Vetenskapsakademin har också reagerat mot det politiska målet om 30 TWh vindkraft och menar att det inte är praktiskt genomförbart eftersom det kräver en större vattenkraftutbyggnad av reservkraft än vad våra kvarvarande vattenresurser klarar.
Här finns en debattartikel från KVA i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd

Jag yrkar
att Folkpartiet ska ta ställning för en minskning av utbyggnaden av svensk vindkraft från 30 till 10 TWh.
Hans Pedersen Dambo, Fp Kävlinge

Publicerat i Energi | Lämna en kommentar

Svenska miljöskurkar i Minnesota

Sverigedemokraterna i Kävlinge – vårt historielösa parti – som i sina annonser inte har med invandrarfrågan bland sina kärnområden har gjort ett nytt utspel i just invandrarfrågan.

Man säger att invandrarna genom sin ökade konsumtionsförmåga blir “rena miljöskurkar” när de kommer till Europa.
Ja, det är ju trevligt att de får det bättre när de kommer hit men eftersom arbetslösheten bland invandrare är högre än genomsnittet lär de nog aldrig bli lika stora miljöskurkar som rika Stockholmare som bosätter sig på Österlen eller de svenskar som redan finns i landet och har större konsumtionsförmåga.

Förresten, har Sverigedemokraterna i Kävlinge tänkt på att be amerikanerna om ursäkt för den miljöförstöring svenskarna utsatte hela Minnesota för under massutvandringen från Sverige vid förra sekelskiftet?

Ni kanske inte heller har tänkt på att era egna förfäder för ca 60 000 år sedan utvandrade just från Afrika där er egen vagga stod och så småningom för omkring 40 000 år sedan slog sig ner i de trakter där ni nu bor och har samlat på er ett fruktansvärt miljöskurk-arv genom årtusenden av ständigt ökande konsumtion.
Jämfört med det är ju tillskottet från dagens invandrare blott en försvinnande liten droppe i havet!

Tänk och skäms!
Hans Pedersen Dambo

Publicerat i Allmän politik | Lämna en kommentar

Sverigedemokraternas ”kärnområden”

DSC_9552Under min tid i Kävlinges kommunfullmäktige fick jag till leda lyssna till Sverigedemokraternas ständiga klagan över “massinvandringen” och dess fruktansvärda följder för de svenska skattebetalarna.  De lyckades blanda in invandringspolitik i snart sagt varenda fråga oavsett vad den egentligen handlade om. Jag insåg snart liksom många andra att SD egentligen bara hade en enda fråga på sin dagordning och det var invandrarfientligheten.

Döm om min förvåning när jag i veckans Kävlinge Nya (http://www.e-pages.dk/kavlinga_nya/259/) på sidan 18 såg Sverigedemokraternas annons om sina “kärnområden” och upptäckte att där inte stod ett enda ord om invandring!
I annonsen menade SD att deras kärnområden var Bostadsbristen, Arbetslösheten, Äldreomsorg, Trygghet, Skola och utbildning, Vård och omsorg, d.v.s. områden som i stort sett alla partier har som kärnområden. Enligt annonsen skiljer sig Sverigedemokraterna alltså inte på något sätt från andra partier.

När jag i dag på Kävlinge vårmarknad den 4 maj upptäckte att vi i Folkpartiet råkade hamna mitt emot Sverigedemokraterna på Mårtensgatan tyckte jag att det skulle vara mycket intressant att höra om deras nya kärnområden. Men där vankades det minsann helt andra bullar än i annonsen. När de försökte komma till tals med Kävlingebor som kom gående på Mårtensgatan var det i stort sett enbart invandringen man talade om och hur mycket den ”illegala” invandringen kostade den enskilde skattebetalaren och SD-representanten i synnerhet som också berättade hur mycket han hade betalat.

SD-annonsen i Kävlinge Nya var alltså samme gamle ulv men där klädd i fårakläder!

Jag tycker att det är djupt tragiskt att Sverigedemokraterna är så historielösa att de som medborgare i ett land som så sent som förra sekelskiftet hade en gigantisk massutvandring till länder som tog emot oss är sådana motståndare till invandring när det är vi själva som har det bra och har förmåga att ta emot invandrare.

I dagens samhälle talas det ständigt om den globala uppvärmningen. Men vi tycks helt ha glömt bort att det faktiskt med tiden väntar oss en stor nedkylning i form av en ny istid. Då väntar oss ett 2 km tjockt istäcke som täcker Sverige. Vart ska vi då ta vägen???

-Jo, till just de länder vars invånare Sverigedemokraterna nu tycker att vi ska vägra ta emot!
Då kanske deras “Afrikademokrater” vägrar ta emot svenskar just därför att de kanske inte är så historielösa som våra Sverigedemokrater är i dag.

Hans Pedersen Dambo
Folkpartiet liberalerna i Kävlinge.

 

Publicerat i Allmän politik | Lämna en kommentar

För syns skull – ögonsjukvård i Skåne

Jag har på senare tid alltmer börjat få den uppfattningen att offentliga organ som stat, kommun, län, landsting och regioner över huvud taget inte bör driva någon som helst egen verksamhet utan i stället enbart vara huvudmän och tillsynsmyndigheter. Drift av verksamheter bör läggas ut på privata entreprenörer som är kapabla att professionellt driva sådana verksamheter som i dag drivs av politiska organ.

Moralistiska synpunkter från vänsterpolitiskt håll som att man inte ska få ha vinstintressen av att driva skolor och sjukvård saknar relevans och logik eftersom man samtidigt accepterar att man får ha vinstintressen av att förse människor med mat, mediciner, transporter, begravningar m.m., m.m.
Likaså är det helt acceptabelt att som personal i skolor och vårdinrättningar ha privata vinstintressen.

Vi ska inte heller glömma bort att stat, kommun och landsting faktiskt också har vinstintressen av sin verksamhet även om det inte kallas vinst. Genom besparingar och nedskärningar kan man se till att påverka budgeten så att man slipper höja skatter. Detta drivs av precis samma motiv som driver verksamheten i privatskolor och privata sjukhus.
Vi har väl alla reagerat på yrkespolitikers arvoden, löner och pensionsvillkor som beslutas av dem själva och betalas av skattebetalarna.

Nej, vinstintressen tror jag finns hos alla. Det finns nog ingen som tycker att “det är häftigt att betala skatt”. Vi vill nog alla ha så låg skatt som möjligt för goda samhällstjänster.

Inom sjukvården finns det bonussystem som gör att en vårdcentral som erbjuder en viss service kan få högre bidrag från landstinget än de som inte har samma service. En friskola får samma skolpeng per elev som en kommunal skola.

Det som jag tycker är det viktigaste är att de privata alternativen ska ha samma krav på sig som de samhällsägda och att alla verksamheter följs upp av tillsynsmyndigheter som offentliggör resultaten av tillsynen. På så sätt kan man sålla bort oseriösa verksamheter så att bara seriösa verksamheter överlever.

Länsstyrelserna har lång erfarenhet som tillsynsmyndigheter och är ofta en nagel i ögat på kommunernas socialförvaltningar men en räddningsplanka för brukarna.
Denna tradition kan bevaras och utvecklas – speciellt vad som gäller kvalitetsaspekter – så att de samhällsorgan som i dag driver verksamhet i stället kan bli verkligt professionella tillsynsmyndigheter som verkligen kan se till att de krav som ställs på privata verksamheter också uppfylls.

Att jag kommit fram till de här synpunkterna som är ganska vanliga beror främst på egna erfarenheter av skånsk sjukvård. Jag har inga anmärkningar på kvalitet och professionalism som jag upplevt som god både inom offentlig och privat sjukvård.
Det som inte fungerar är tillgången till den sjukvård som finns.

2004 började jag se sämre och sämre och gick till min optiker för att prova ut nya glasögon. Efter en lång provning av alla möjliga glas sa han:
– Tyvärr kan jag inte hjälpa dig, Du har starr i båda ögonen och behöver en starroperation.
Han skrev en remiss till ögonkliniken på universitetssjukhuset i Lund som då hade en mycket lång kölista. Först 2006 kom jag till och fick min operation på högerögat.

Detta blev en revolution för mig! Jag som haft svårt att läsa morgontidningen med glasögon kunde nu läsa den helt problemfritt utan glasögon. Texten blev knivskarp och den gråaktiga textfärgen blev helt kolsvart.
När jag överlycklig kom till återbesöket och berömde läkaren, sa han:
-Nu har vi också jobbat bort kötiden så nu är det bara att ringa hit när du vill få vänsterögat opererat så fixar vi det.

Belöningen till ögonkliniken i Lund för att man arbetat bort sina köer blev att region Skåne drog in starroperationerna från Lund så att starroperationerna i stället flyttades till universitetssjukhuset i Malmö. Resultatet av detta blev att en hel del av personalen i Lund valde att inte flytta med till Malmö utan i stället sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Så när jag ringde till ögonkliniken i Lund för att få vänsterögat opererat möttes jag av svaret “Tyvärr får vi inte längre operera gråstarr på vår klinik”.

På samma sätt flyttade regionen urologkliniken i Lund till Malmö. Där hade jag i alla fall den turen att min läkare sedan 2001 valde att flytta med till Malmö och behålla mig som patient.

Vad jag inte förstått eller accepterat är varför man valt att slå ihop två var för sig fullt sysselsatta kliniker till en enda på en annan ort utan att behålla de samlade resurserna på den återstående kliniken. Det säger sig väl självt att den enda kvarstående kliniken nu måste ha samma kapacitet som de tidigare två hade tillsammans?

Alltnog, vårdköerna till starroperationer i Malmö växte katastrofalt till över 3 års väntetid. Region Skåne tvingades släppa gråstarroperationerna totalt fria så att man numera kan välja vilken privatklinik som helst som utför gråstarroperationer.
Man kan t.o.m. välja att operera sig på Rigshospitalet i Köpenhamn!
Jag är listad på Läkarhuset Ellenbogens vårdcentral i Malmö så jag besökte ögonläkaren där för att få en remiss till operation. Han rekommenderade Vårda ögonklinik på Stortorget i Malmö vars operatör han själv kände som mycket kompetent. Jag följde rådet och fick mycket snabbt en starroperation där i oktober 2012.

Det blev samma goda resultat som efter den första operationen och nu ser jag lika bra med båda ögonen efter att bara ha sett ett grått töcken med vänsterögat.
jag har nu klarat mig helt utan glasögon i 5 månader. Men eftersom texten efter en stunds läsning börjar flyta och jag då ser dubbelt gick jag till en optiker hos Specsavers för att prova ut glasögon vilket ju rekommenderas efter en starroperation.

Optikern hittade snabbt glas som var perfekta för varje öga vart för sig men provade alla möjliga sorters glas utan att lyckas få ögonen att fungera tillsammans utan dubbelseende förrän han testade att vrida runt ett par glas. Då förklarade han att han inte kunde lösa problemet utan att jag behövde besöka en ortoptist som hade prismautrustning för att kunna utfärda ett recept på vilka glas jag behövde. Så han skrev en remiss till ögonkliniken på universitetssjukhuset i Malmö.

Jaha, tänkte jag, det här är väl så pass ovanligt att det ska kunna gå snabbt.
Efter en dryg vecka fick jag ett svar från ögonkliniken:
Vi har tagit emot din vårdbegäran/remiss. Beräknad väntetid till besök är för närvarande drygt 3 år.

När jag samma dag ringde till ögonkliniken fick jag veta att man kunde remittera mig till St. Eriks ögonsjukhus i Stockholm (!) som man hade samarbetsavtal med för att klara vårdgarantins krav på att få vård inom 3 månader.
Jag kunde också försöka själv. Däremot hade man inte något samarbetsavtal med Rigshospitalet i Köpenhamn när det gällde ortoptist.
Jag hade också ett samtal i förra veckan med den ögonkirurg som utförde min operation och han tyckte att jag kunde höra med Preislers optik i Malmö eller optiker Branning i Lund som eventuellt skulle kunna ha utrustning för prismautprovning.

Jag besökte Preislers optik men de hade ingen prismautrustning. I stället rekommenderade man mig att försöka med optikerna Skjöld, Skjöld & Grönvall på Stormgatan 4 i Malmö.

Jag gick ju dit måndagen den 18 mars och togs emot av en mycket trevlig receptionist i en stor lokal på andra våningen. Hon sa att de säkert skulle kunna hjälpa mig när jag förklarade mitt problem med dubbelseende och att jag behövde en ortoptist. Jag fick en tid för synundersökning dagen efter.
Då fick jag under nästan 2 timmar den noggrannaste synundersökning jag någonsin varit med om !
I ett stort rum hade de en massa apparater som jag inbillar mig mätte i stort sett allt som gick att mäta i ögonen som tryck, storlek, form, stereoskopiskt seende och ögonbottenmätning m.m., m.m.
Jag fick t.o.m. själv se min egen ögonbotten på en stor dataskärm. Det hela var mycket imponerande. Optikern intervjuade mig också mycket noga och skrev journal.
Sedan startade utprovningen av glas och han kunde också konstatera mitt dubbelseende. Ganska snart hittade han glas som tog bort dubbelseendet och gav mig en knivskarp kontrastrik syn helt utan dubbelseende. Och inte nog med det. Det klarade han med vanliga bifokala glas utan prisma.
Så det hade inte alls behövts någon ortoptist som Specsavers hade remitterat mig till! Optikern uttryckte också sin förvåning över att optikern hos Specsavers inte hade lyckats finna glas som passade mig.
Han lät mig också sitta en stund och läsa i en tidskrift så att jag kunde känna att texten var stabil och inte började vandra i väg som den gör när jag läser hemma.
Sedan fick receptionisten hjälpa mig att välja bågar till ett par läsglasögon med dubbelslipade glas och ett par terminalglasögon med enkelslipade glas att ha vid datorn.
Glasögonen blir klara efter påsk så det ska verkligen bli skönt att slippa dubbelseendeproblemen.
Detta var verkligen en positiv upplevelse och att enormt professionellt bemötande!
Så jag är mycket nöjd och glad trots att det blir ett dyrt kalas på ca 11 000:-. Men då är det ju två par glasögon. Mina förra kostade ca 6 000:- men det var ju 2006 för sju år sedan och priserna har ju gått upp så jag klagar inte utan ser det som väl värt pengarna och vill verkligen rekommendera Skjöld, Skjöld & Grönvall.

Kvalitet r viktigare än pris när det gäller synen.

Hans Pedersen Dambo

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Philip berättar om helgen hos pappa 25-27/1 2013

Den här helgen gick i matlagningens tecken. Pappa tyckte att det handlar så mycket om mat i både TV-program och på Facebook så han tyckte att han inte skulle vara sämre.

Han bestämde sig för att laga öländska kroppkakor och blandade ihop en smet av rårivnapotatisar blandad med några kokta potatisar och en fyllning av rimmade fläsktärningar, finhackade lök och kryddpeppar.DSC_9504

Sedan gjorde han bollar där han stoppade in fyllningen…
DSC_9508
och kokade i en gryta tills bollarna flöt upp. DSC_9510
Då var de färdiga att ätas.DSC_9513

Jag tyckte att kroppkakorna var jättegoda…DSC_9511
…och åt fyra stycken.DSC_9512

Så det var en fin helg hos pappa.

Publicerat i Blandat | 1 kommentar